Projekt kompleksowy

Projekt kompleksowy, to komplet materiałów prezentujących wnętrze oraz zawierający wytyczne i właściwe zestawienia niezbędne do realizacji projektu.

Projekt kompleksowy zawiera obrazy JPG/PNG z trójwymiarowego projektu wnętrz, dokumentację techniczną wraz z opisem koncepcji oraz inwentaryzacją, uwagami i wytycznymi dla wykonawców dla poszczególnych robót wykończeniowych, rysunki mebli na wymiar, zestawienie materiałów i wyposażenia.

Wizualizacje są przygotowywane w plikach PNG/JPG i przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. Wchodzą również w skład dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa zawierająca wytyczne dla poszczególnych wykonawców jest przesyłana w postaci pliku PDF gotowa do wydruku w odpowiedniej skali na formacie A3. Przygotowuję również po dwa egzemplarze wydrukowanej, pełnej dokumentacji, którą można przekazać wykonawcom prac wykończeniowo – remontowych.

Dokumentacja zawiera:

 • Opis projektu
 • Spis rysunków i UWAGI
 • Inwentaryzację
 • Projekt funkcjonalny
 • Zmiany budowlane – ewentualne wyburzenia ścianek, dobudowanie nowych, zmiany w stolarce drzwi i okien
 • Wytyczne instalacji elektrycznej
 • Wytyczne instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.
 • Okładziny ścienne
 • Układ podłóg
 • Projekt układu płytek w łazience
 • Rysunki mebli na wymiar
 • Wizualizacje

Jak powstaje projekt kompleksowy?

Pracuję etapami. Zobacz, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego. Możesz je znaleźć TUTAJ

Po każdym etapie prezentuję efekty prac i zbieram informację o ewentualnych zmianach. Do momentu ukończenia prac nad projektem 3D wykonuję tyle zmian, ile trzeba, żeby projekt spełnił Twoje oczekiwania. Od momentu rozpoczęcia projektów wykonawczych możliwość prowadzenia ewentualnych zmian ustalam indywidualnie.

Etap projektowania trójwymiarowego jest bardzo pracochłonnym etapem, w wyniku którego powstaje wnętrze w trójwymiarze, z którego mogę wykonać tyle wizualizacji, ile trzeba, żeby dokładnie zaprezentować wnętrze. Nie ograniczam liczby ujęć.

Projekty wykonawcze są bardzo odpowiedzialnym i wymagającym etapem, gdyż z wytycznych zawartych w projektach będą korzystać wykonawcy poszczególnych prac remontowo-wykończeniowych, dlatego muszą być dla nich jasne, spójne i czytelne. Wizualizacje zawarte w dokumentacji mają uzupełnić ewentualne niejasności. Zawsze pozostaję w kontakcie w Inwestorem i staram się rozwiewać powstałe wątpliwości już na etapie prac wykończeniowych. Indywidualnie ustalam ilość i zakres dodatkowych konsultacji, jeśli takie okażą się konieczne po zakończeniu okresu określonego w umowie.

Zestawienia materiałów wykończeniowych wymagają ode mnie współpracy z przedstawicielami różnych branż. Na podstawie moich wytycznych, przygotowywane są oferty poszczególnych materiałów i wyposażenia, dzięki czemu realizacja projektu staje się prosta.

Etapy projektowania

1
Rozmowa

Podpisanie umowy i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu wraz z określeniem stylu we wnętrzu. Na tym etapie jest również określany budżet, w którym mają się zmieścić materiały niezbędne do realizacji projektu.

2
Inwentaryzacja

Przeprowadzenie inwentaryzacji. Jeśli inwentaryzacja nie jest możliwa do przeprowadzenia, ustalane są indywidualne działania i termin jej przeprowadzenia oraz określenie zakresu zmian poprzez jej wpływ na ostateczny wygląd projektu.

3
Koncepcja

Przygotowanie projektów funkcjonalnych i propozycji kolorystycznych wraz z elementami wyposażenia charakterystycznymi dla wybranego stylu. W umowie zostaje określona ilość przygotowanych propozycji – na ogół to trzy koncepcje. Na spotkaniu omawiamy wszystkie koncepcje i powstaje jedna, która przechodzi do kolejnego etapu.

4
Projektowanie 3D

Po wybraniu jednej z koncepcji przystępuję do projektowania w 3D, w wyniku czego powstaje trójwymiarowy model wnętrz. Wynikiem tego procesu są obrazy – wizualizacje w postaci plików JPG/PNG. Przygotowuję dwa warianty tego modelu, które są prezentowane i omawiane. Na ich podstawie, w wyniku burzy mózgów powstaje ostateczna wersja projektu.

5
Dokumentacja

Ostateczna wersja 3D pozwala na przygotowanie projektów wykonawczych. Projekty te są zebrane w formie dokumentacji z wytycznymi dla wykonawców robót na wszystkich etapach realizacji prac wykończeniowo – remontowych. W dokumentacji znajdują się również rysunki techniczne dla mebli na wymiar.

6
Zestawienie

Na koniec przygotowuję zestawienie materiałów i wyposażenia, które zostało wybrane w trakcie współpracy i które pozwala na kompleksowe zrealizowanie projektu.

7
Nadzór autorski

Jeśli współpraca przewiduje również nadzór autorski nad inwestycją, to rozpoczyna się etap realizacji projektu.