Etapy projektowania

  1. Podpisanie umowy i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu wraz z określeniem stylu we wnętrzu. Na tym etapie jest również określany budżet, w którym mają się zmieścić materiały niezbędne do realizacji projektu.
  2. Przeprowadzenie inwentaryzacji. Jeśli inwentaryzacja nie jest możliwa do przeprowadzenia, ustalane są indywidualne działania i termin jej przeprowadzenia oraz określenie zakresu zmian poprzez jej wpływ na ostateczny wygląd projektu.
  3. Przygotowanie projektów funkcjonalnych i propozycji kolorystycznych wraz z elementami wyposażenia charakterystycznymi dla wybranego stylu. W umowie zostaje określona ilość przygotowanych propozycji – na ogół to trzy koncepcje. Na spotkaniu omawiamy wszystkie koncepcje i powstaje jedna, która przechodzi do kolejnego etapu.
  4. Po wybraniu jednej z koncepcji przystępuję do projektowania w 3D, w wyniku czego powstaje trójwymiarowy model wnętrz. Wynikiem tego procesu są obrazy – wizualizacje w postaci plików JPG/PNG. Przygotowuję dwa warianty tego modelu, które są prezentowane i omawiane. Na ich podstawie, w wyniku burzy mózgów powstaje ostateczna wersja projektu.
  5. Ostateczna wersja 3D pozwala na przygotowanie projektów wykonawczych. Projekty te są zebrane w formie dokumentacji z wytycznymi dla wykonawców robót na wszystkich etapach realizacji prac wykończeniowo-remontowych. W dokumentacji znajdują się również rysunki techniczne dla mebli na wymiar.
  6. Na koniec przygotowuję zestawienie materiałów i wyposażenia, które zostało wybrane w trakcie współpracy i które pozwala na kompleksowe zrealizowanie projektu.
  7. Jeśli współpraca przewiduje również nadzór autorski nad inwestycją, to rozpoczyna się etap realizacji projektu.