Visual staging

Co to jest visual staging?

Visual staging, to wizja wnętrz domu, mieszkania będącego zarówno w stanie deweloperskim jak do kompleksowego remontu.Z visual staging często korzystają agencje pośrednictwa nieruchomości, zwłaszcza dla nieruchomości z rynku wtórnego, które nie zachęcają potencjalnych nabywców do kupna ze względu na swój wygląd.Dla prywatnych inwestorów, którzy chcą sprzedać swoją nieruchomość bez ponoszenia kosztów remontowych visual staging, to idealny sposób na zaprezentowanie potencjału nieruchomości dla przyszłego nabywcy.

Jak wygląda współpraca w zakresie visual staging?

Oferta jest kierowana do wszystkich zainteresowanych usługą visual staging.Na podstawie indywidualnych uzgodnień tworzy się szkic wizji wnętrza. Do tego potrzebne jest wyobrażenie sobie potencjalnego nabywcy – kim chcemy, żeby był – czy to będzie rodzina z dziećmi, czy singiel, czy para. Określa się również styl wnętrz i budżet w kategoriach – ekonomicznie, tanio, drogo, itp. Ocenia się walory nieruchomości, które warto podkreślić i pod tym kątem dopasowuje się projekt.Do ustalonych wytycznych tworzony jest projekt wnętrz w postaci widoków 3D oraz panoramy 3D, mają posłużyć zaprezentowaniu nabywcy nie tylko atutów nieruchomości, ale mają pomóc w wyobrażeniu sobie gotowego, odnowionego mieszkania.

Czy nabywca nieruchomości może wykorzystać pomysł zawarty w wizualizacjach i tak wykończyć wnętrza?

Visual staging jest wykonany pod konkretną nieruchomość, a wraz z zakupem mieszkania wykonawca projektu przenosi na nabywcę nieruchomości autorskie prawa majątkowe do projektu na polach eksploatacji pozwalających na wykorzystanie projektu w celu realizacji inwestycji, na potrzeby której projekt został wykonany.W oparciu o projekt 3D nabywca może zlecić za opłatą:
  • wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz listy zakupowej i zestawienia materiałów, dzięki czemu będzie miał gotowy Projekt kompleksowy wnętrz
  • wykonanie zmian w projekcie 3D i następnie wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz listy zakupowej, dzięki czemu będzie miał dopasowany indywidualnie Projekt kompleksowy wnętrz
  • przygotowanie listy zakupowej i zestawienia materiałów pozwalających na stworzenie wnętrz w projekcie 3D

Etapy projektowania

1
Rozmowa

Podpisanie umowy i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu wraz z określeniem stylu we wnętrzu. Na tym etapie jest również określany budżet, w którym mają się zmieścić materiały niezbędne do realizacji projektu.

2
Inwentaryzacja

Przeprowadzenie inwentaryzacji. Jeśli inwentaryzacja nie jest możliwa do przeprowadzenia, ustalane są indywidualne działania i termin jej przeprowadzenia oraz określenie zakresu zmian poprzez jej wpływ na ostateczny wygląd projektu.

3
Koncepcja

Przygotowanie projektów funkcjonalnych i propozycji kolorystycznych wraz z elementami wyposażenia charakterystycznymi dla wybranego stylu. W umowie zostaje określona ilość przygotowanych propozycji – na ogół to trzy koncepcje. Na spotkaniu omawiamy wszystkie koncepcje i powstaje jedna, która przechodzi do kolejnego etapu.

4
Projektowanie 3D

Po wybraniu jednej z koncepcji przystępuję do projektowania w 3D, w wyniku czego powstaje trójwymiarowy model wnętrz. Wynikiem tego procesu są obrazy – wizualizacje w postaci plików JPG/PNG. Przygotowuję dwa warianty tego modelu, które są prezentowane i omawiane. Na ich podstawie, w wyniku burzy mózgów powstaje ostateczna wersja projektu.

5
Dokumentacja

Ostateczna wersja 3D pozwala na przygotowanie projektów wykonawczych. Projekty te są zebrane w formie dokumentacji z wytycznymi dla wykonawców robót na wszystkich etapach realizacji prac wykończeniowo – remontowych. W dokumentacji znajdują się również rysunki techniczne dla mebli na wymiar.

6
Zestawienie

Na koniec przygotowuję zestawienie materiałów i wyposażenia, które zostało wybrane w trakcie współpracy i które pozwala na kompleksowe zrealizowanie projektu.

7
Nadzór autorski

Jeśli współpraca przewiduje również nadzór autorski nad inwestycją, to rozpoczyna się etap realizacji projektu.